باورهای غلط در مورد ظروف مسی

متخصص طب ایرانی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: متاسفانه در حال حاضر تبلیغات درباره استفاده از ظروف مسی برای پخت و پز و نگهداری غذا درحال افزایش است. دکتر “مهرزاد مهربانی”،گفت: این باور غلط بوجود آمده که این نوع ظرف ها از بهترین ظروف برای پخت و پز هستند و آن را به اشتباه به طب سنتی نسبت می ‎دهند؛ این در حالی است که در کتب