با این ۱۲ توصیه تابستان گرم را با سلامت سپری کنید

با این ۱۲ توصیه تابستان گرم را با سلامت سپری کنید ۱- در این هوای گرم خرما و عسل میل نکنید. ۲- آجیل را از برنامه غذائی‌تان حذف کنید. ۳-شام سبک مثل نان و پنیر و هندوانه یا آبدوغ‌خیار میل کنید. ۴- غذاهای غلیظ مثل دیزی، کله‌پاچه، هلیم و… میل نکنید. ۵- زیر آفتاب نمانید. ۶- آب خیلی یخ نخورید. ۷- شربت خیار و سکنجبین، کاهو سکنجبین، شربت تخم خرفه