خواص و فواید نارگیل

کاتی در باب خواص و فواید نارگیل ! نارگیل درختی است که به طور قائم بالا می رود، ارتفاع آن به ۳۰ متر و قطر تنه آن تا یک متر می رسد، برگ های آن دراز و به طول ۴ تا ۵ متر و مرکب از چند برگچه باریک و دراز است، طول برگچه ها حدود یک متر می باشد، درخت نارگیل در هر سال حدود پنجاه عدد نارگیل می