مزاج شناسی

تاثیر مزاج در زندگی 🔸مزاج در تمام ابعاد زندگی انسان از جمله تفکرات، تخیلات، عواطف انسانی و سایر مسائل روحی و جسمی او تاثیر‌گذار است، به طوری که حتی تعیین شغل و علاقه‌های یک فرد تحت تأثیر نوع مزاج او است. 🔸 طبق تقسیم بندی کلی که انجام شده است، مزاج‌ها در انسان به دو نوع مزاج گرم و سرد تقسیم می‌شوند که از این میان، مزاج گرم به دو

نوشیدنی برای تقویت اعصاب

تحقیقات پژوهشگران طب سنتی درباره گیاه گل گاو زبان بیانگر آن است که این گیاه برای تقویت سیستم عصبی مفید است. مزاج گل گاو زبان گرم و تر است و گرمی آن به اعتدال نزدیک است. مخصوصا، رطوبت نوع تازه آن بیشتر است. گیاهانی که مزاج گرم و تر دارند برای بسیاری از مردم مفید هستند؛ عوارض ندارند و یا اینکه عوارض کمی دارند. مزاج انسان را از اعتدال دور