مزاج شناسی

تاثیر مزاج در زندگی 🔸مزاج در تمام ابعاد زندگی انسان از جمله تفکرات، تخیلات، عواطف انسانی و سایر مسائل روحی و جسمی او تاثیر‌گذار است، به طوری که حتی تعیین شغل و علاقه‌های یک فرد تحت تأثیر نوع مزاج او است. 🔸 طبق تقسیم بندی کلی که انجام شده است، مزاج‌ها در انسان به دو نوع مزاج گرم و سرد تقسیم می‌شوند که از این میان، مزاج گرم به دو

مزاج های چهارگانه

مزاج ها در طب سنتی که از مخلوط شدن عناصر چهارگانه (آب، آتش، باد، خاک) در بدن پیدا می‌شود. طبق ذخیره خوارزمشاهی از تاثیر این ۴ عنصر، ۹ حالت مختلف پدید می‌آید که آن‌ها را با هم مرور می‌کنیم با این توضیح که ۴ تای ابتدایی مزاج‌های اصلی نامیده می‌شود: ۱. مزاج گرم و خشک (صفراوی) ۲. مزاج گرم و‌تر (دموی) ۳. مزاج سرد و خشک (سوداوی) ۴. مزاج سرد

اهمیت مزاج شناسی در درمان بیماریها

دکتر سید جلال مصطفوی کاشانی، در نهم مهر ماه ۱۲۸۷ شمسی در تهران، به دنیا آمد. دیپلم دبیرستان را در تبریز و با رتبه اول اخذ کرد و برای تحصیل پزشکی به تهران آمد و در سال ۱۳۰۸، با عنوان شاگرد ممتاز وارد دانشکده تهران شد و در سال ۱۳۱۴، با رتبه شاگرد اول فارغ‌التحصیل شد. او تمام عمر پر‌بار خود را به بررسی تحولات دانش پزشکی از دوران قدیم،