آب کردن شکم

به طور کلی چاقی ناحیه شکمی مربوط به سردی آن ناحیه است درمان 🔹️۱_خوراک گرمی ها و ترک سردی ها. 🔹️۲_جایگزین کردن روغن مصرفی خانه به روغن های کنجد،زیتون،دنبه،روغن حیوانی (گاوی) شتاب آب شدن این چربی ها را بیشتر میکند. 🔹️۳_رژیم ۴۰ الی ۱۲۰ روزه ترک ناهار برای این افراد توصیه میشود 🔹️۴_بادکش گرم شکم 🔹️۵_قورت دادن یک قاشق مرباخوری اسپند با یک لیوان آب در شب. 🔹️۶_ترک خوردن آب