ترکیبات ویژه عسل

🌼🍒www.mofidbazar.ir ✅توصیه‌ی خاص خوردن عسل⇩ 🍯عسل+سویق(تقویت عمومی بدن).🍯عسل+زنجفیل(تقویت حافظه).🍯عسل+شوید(درمان پریدن از خواب).🍯عسل+سیاهدانه(غرغر شکم).🍯عسل+شیرگاو(تقویت اسپرم).🍯عسل+مومیایی(ایمنی از زکام،تقویت جنسی).🍯عسل+کندر(بلغم زدا).🍯عسل+زعفران(تب بر). 📚فروشگاه