۳ نسخه طب سنتی برای ضد عفونی کردن روده ها

به منظور ضد عفونی کردن روده ها از میکروب ( میکروب زدایی ): آب هویج، آب پرتقال، آب تره خام، آب شلغم، انجیر، کاهو، پیاز، تره، ناردانه، بادیان، انیسون، جعفری و شکر سرخ استفاده کنید. سه نسخه طب سنتی برای ضد عفونی کردن روده ها با آب جوشانده ی ریشه ی ختمی تنقیه کنید. آویشن شیرازی و مشک ترامشیع را داخل ماست بریزید و بخورید. پوست پرتقال یا نارنج را