اسطوخدوس

✅ اثرات مثبت اسطوخدوس 🔺اسطوخدوس برای رفع فراموشی🔺 و وسواس‌های مالیخولیا بسیار مفید و موثر است🔺 همچنین برای رفع سستی و خواب رفتگی عضو🔺و پریدن ناگهانی بعضی از اعضا اثر بخش است.🍃🍂 ✅💥کاهش حملات صرع 🟢 مصرف اسطوخودوس برای کاهش حملات صرع موثر است 🔺میزان مصرف به تناسب وزن بدن دو تا پنج گرم از گیاه خشک را در یک لیوان آب جوش دم کرده🔺و به همین نسبت سه بار