کنترل دیابت

🔷((کرومین)) موجود در زردچوبه برای افراد دیابتی بسیار مفید است. این رنگ دانه های مفید باعث فعال شدن آنزیم AMPK می شود که روی جذب گلوکز تاثیر میگذارد. 🔷در نتیجه به کنترل میزان قند خون و ثابت نگه داشتن آن کمک زیادی میکند.اگر شما هم از بیماری دیابت رنج میبرید حتما زردچوبه را وارد برنامه غذایی تان بکنید. از زردچوبه که به حفظ سطح سالم انسولین خون کمک میکند،میتوان برای