درمان واریکوسل

🍀روش درمان🍀 ♦️۱_مصرف سرکنگبین گرم، از ترکیب ( ۲ واحد عسل + ۲ واحد عرق نعنا + یک واحد سرکه انگور طبیعی) یک سوم(ثلث) لیوان را شربت سرکنگبین و باقی آن را آب بریزید،قبل از خواب میل کنید. 🔷۲_روغن مالی موضع با روغن بابونه ،روغن کنجد یا روغن زیتون هر شب. ♦️۳_بادکش کمر و زیر شکم یک شب درمیان (۲۱ مرحله). 🔷۴_کاهش سردی ها مخصوصا سودازاها و مصرف گرمی ها