روغن زیتون فرا بکر

👌فواید مصرف روغن زیتون ➕روغن زیتون نیز بسیار مفید است، دهان را خوشبو و بلغم را برطرف می‌سازد➕رنگ صورت را صفا و طراوت می‌بخشد➕اعصاب را تقویت کرده➕ درد و ضعف بدن را از بین می‌برد و آتش خشم را فرو می‌نشاند. ⚜️علی بن موسی الرضا (ع) فرمودند: برای جلوگیری از ترکیدن لب‌ها و بیرون نزدن ناسور (زخمی که آب کشیده و چرک و ورم کرده باشد) از آن به لب‌های