خواص ویژه دارچین

✅دارچین بخورید تا کمتر بیمار شوید👇 ✍به طور کلی دارچین یک محرک عمومی است که جریان خون را تسریع وتنفس را تحریک می‌کند و موجب افزایش اغلب ترشحات و تحریکات هاضمه می شود. همچنین به عنوان قاعده آور و محرک استفاده می شود. برای معالجه اسهال،یرقان و مالاریایی مزمن که موجب بزرگی طحال شده است، مفیدمی‌باشد و به عنوان جزئی از اجزای مرکب برای سرفه و ناراحتی سینه می‌باشد. دارچین

خواص میوه ها و گیاهان دارویی: دارچین

پوست شاخه های درختی است. بسیار خوشبو و تندبو و تند طعم، سرخ رنگ و شیرین و قلم های آن باریک و نازک و بسیار درهم پیچیده و بلند است. مخصوصاٌ اگر از شاخه های نورستۀ آن جدا شده باشد. طبیعت آن: در آخر دوم گرم و خشک و قوّت آن تا پانزده سال باقی می ماند. افعال و خواص آن: بسیار لطیف کننده و بازکننده و مفرح نفس است