همه چیز درباره روغن زیتون

طبع روغن زیتون گرم است یا سرد؟ پاسخ به یک سوال رایج می‌گویند عمر درخت زیتون به پنج هزار سال هم می‌رسد. این جمله شاید افسانه به نظر بیاید ولی گیاه‌شناسان معتقدند که درخت زیتون می‌تواند تا ۶۰۰ سال عمر کند و چند درخت زیتونِ هزار ساله هم در دنیا وجود دارد که هنوز میوه می‌دهند! پس یک درخت زیتون می‌تواند چند نسل یک خانواده و یک سرزمین را از