راهکارهای درمان حالت تهوع بارداری

به دلیل تغییرات هورمونی در دوران بارداری، حدود ۹۰ درصد خانم های باردار حالت تهوع را تجربه می کنند بعضی از مادران باردار به دلیل وجود حالت تهوع، از غذاخوردن امتناع می کنند، این مسأله خود باعث تشدید حالت تهوع می شود. بهتر است حجم غذا در هر وعده کم اما تعداد وعده ها افزایش پیدا کند طوری که هر دو ساعت خوراکی سبک استفاده شود. خوردنِ «خوراکی هایی همچون