نحوه غذا خوردن صحیح

✅قوانین مهم غذا خوردن⇩ 🔹تا گرسنه نشده اید غذا نخورید.همیشه بهترین غذا رابخورید، وقتی گرسنه هستید نان بدون کباب هم بهترین غذاست. 🔹قبل از سیر شدن دست از غذا خوردن بکشید ، هیچگاه چاق نمی‌شوید. 🔹یک ساعت قبل از خوردن غذا یک لیوان آب بخورید. سوزش معده و فشار خون نمی‌گیرید. 🔹سه ساعت بعد از غذا خوردن یک لیوان آب بخورید. مدفوع نرمی خواهید داشت. 🔹هر لقمه حداقل سی بار