دلدرد

🥗مصرف سالاد متناسب با مزاج معده ♻️بعضی افراد به دلیل الگوی ناصحیح زندگی، معده سرد و تر دارند و مصرف سالاد این سردی را تشدید می‌کند. 🔺کسانی که معده سرد و تر دارند می‌توانند سالاد را بعنوان ناهار میل نمایند🔺 اما اگر فردی مزاج گرم دارد می‌تواند از سالاد به جای شام استفاده کند🍃🍂mofidbazar.ir@ 👈 🔰مشخصات معده سرد و تر 🔺 تأخیر در هضم غذا🔺 آروغ ترش🔺 تجمع آب در