خواص بابونه

✅ خواص #بابونه 👇👇 ✍️ در کتب #طب_سنتی، با نام های بابونه صغیر و ارغوان صغیر و در بازار، به نام های گل بابونه و بابونه رسمی و در برخی کتب، با نام بهار معرفی شده است .در هندوستان عرق بابونه رسمی به عنوان محرک، رقیق‌کننده، محلل ورم و تومور، بادشکن و در موارد ضعف‌های اساسی نظیر: ضعف‌ هاضمه، هیستری و همچنین برای تسکین تب های نوبه ای، استفاده می