از فواید برگ کاسنی

#از_فواید_برگ_کاسنی

✅مفتح سدد کبدی است

✅مسکن حرارت است

✅مسکن حرارت خون است

✅مسکن تشنگی است

✅مسکن حرارت صفرا است

✅ضد التهاب معده

✅موافق کبد حار و بارد

✅منقی مجاری ادرار و کلیه

✅بهترین دارو برای درمان یرقان

✅مفید برای درمان تب های مزمن

✅مقوی معده

✅رافع تعفن رطوبات

📚منبع : مجموعه مقالات مکتب طب ایرانی، محمد عبادیانی، صفحه ۴

درباره نویسنده :

دیدگاهتان را بنویسید